Privacyverklaring Stichting JA –
Jeugdspecialisten Amsterdam

Stichting JA is opgericht in de overtuiging dat de beste zorg in de regio Amsterdam kan worden geleverd door samen te werken. Zes zorgaanbieders realiseren door samenwerking een gezamenlijke toegang (één voordeur). Samen met cliënt en ouders wordt bekeken wie van de zes zorgaanbieders de beste zorg kan bieden passend bij de hulpvraag.

Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze cliënten

Als een cliënt wordt aangemeld gaat Stichting JA ervan uit dat de gegevens van cliënt met toestemming van cliënt, ouder(s) van cliënt of wettelijk vertegenwoordiger zijn verkregen.

– De verkregen gegevens bij aanmelding gebruiken wij in een zogenoemd verdeeloverleg waaraan de samenwerkende zorgaanbieders participeren om te komen tot een goede keuze wie de beste zorg kan bieden passend bij de hulpvraag.

– De gegevens verkregen bij aanmelding verstrekken wij aan de zorgaanbieder die de zorg gaat bieden aan de cliënt.

– Direct identificerende gegevens (onder meer NAW gegevens, BSN) en informatie over de leveringsvorm van de zorg wisselen wij uit met de gemeente waarin een cliënt woonachtig is.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Met de gemeenten worden geen behandelgegevens uitgewisseld, met uitzondering van zorgvormen. Deze zorgvormen worden gebruikt om “vorm” van de jeugdhulp aan te geven. Deze zorgvormen zijn primair bedoeld om afspraken, waaronder financiële, te maken tussen Stichting JA en gemeenten.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen

Stichting JA werkt met het Elektronisch Patiënten Dossier systeem: MC EPD van het bedrijf Medicore. MC EPD is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. NEN7510 is de Nederlandse beveiligingsnorm voor de zorg. MC EPD wordt aangeboden als een zogenoemde Software as a Service (online) dienst, vaak afgekort als SaaS. Alleen medewerkers direct betrokken bij het verdeeloverleg (zie ook hierboven) hebben toegang tot gegevens. Het bedrijf Medicore zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, en medewerkers benaderen de software over het internet.

Volgens de huidige wettelijke regelgeving dienen dossiers minstens 15 jaar te worden bewaard.

Rechten

Een cliënt heeft recht op:

– duidelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens;

– inzage in gegevens;

– als blijkt dat gegevens niet kloppen, het veranderen, aanvullen of verwijderen van gegevens;

– een vertrouwelijke behandeling van gegevens en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (‘privacy’).

Heb je verder nog vragen met betrekking tot rechten en gegevens neem dan contact met ons op.

Contact