Fibbe

Poliklinische hulp

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam hebben zij dan ook een deskundig team van (GZ)psychologen, orthopedagogen, psychiaters en (vak)therapeuten in huis waardoor ze snel de juiste specialist en de best passende hulp kunnen inschakelen, dit kan zowel diagnostiek als behandeling inhouden. Fibbe kijkt goed naar het complete plaatje rondom ieder kind/jongere, zodat ze zien wat echt nodig is. Zo voorkomen ze lange trajecten. Kleine problemen lossen ze effectief en praktisch op, bij grotere problemen zet Fibbe een passend vervolgtraject in. Ze werken daarbij graag samen met scholen zodat kinderen en jongeren ook daar succesvol kunnen zijn.

Lees verder

Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs

Specialistische hulp moet juist binnen het speciaal onderwijs snel en goed bereikbaar zijn. Dit is de plek waar kinderen vrijwel dagelijks aanwezig zijn en zich ontwikkelen. Dit is ook een plek waar belangrijke mensen rondom het kind, zoals ouders en leerkrachten, makkelijk betrokken kunnen worden. Ingezette hulp wordt zo krachtiger en effectiever. Fibbe zet op inmiddels 16 scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en Praktijkonderwijs specialisten zoals (GZ-)psychologen/ orthopedagogen, therapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater in die zowel onderzoek als behandeling bieden. Deze specialisten werken nauw samen met andere hulpverleners en leerkrachten.

Fibbe neemt niet alleen hun kennis en ervaring mee op gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie (bij LVB) maar plaatst deze ook binnen de setting en mogelijkheden van het onderwijs. Indien nodig denken ze daarnaast graag mee bij ontwikkelingen binnen de school, zoals klassenmanagement en groepsvorming, en helpen ze schoolteams hun kennis verbreden. Dit zijn belangrijke voorwaarden om geboden hulp te laten slagen. De zorg die Fibbe op deze scholen biedt wordt, voor kinderen wonend in Amsterdam, door de gemeente vergoed en vindt altijd plaats na akkoord van ouders.

Ga naar Fibbe

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT).

Lees meer