Fibbe

Studiecentrum voor leerontwikkeling en schoolbegeleiding: leerproblemen, sociale spanningen op school, leerachterstand, gedragsproblemen. Fibbe biedt geestelijke gezondheidszorg met extra aandacht voor problemen in en rond de school. Voor jongeren tot 18 jaar worden de kosten vergoed door de gemeente, voor 18 jaar en ouder moeten de kosten eerst worden betaald en kunnen daarna geheel of gedeeltelijk worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Lees verder

Vaak duurt het lang voordat een kind met leerproblemen de juiste hulp krijgt. Daardoor komt niet alleen de schoolcarrière maar ook de totale ontwikkeling in het gedrang. Bij Fibbe Specialistisch Centrum werken mensen met ervaring in de jeugdpsychiatrie en het onderwijs, waardoor snel praktische hulp kan worden geboden.

De leerontwikkeling en schoolbegeleiding door Fibbe is erop gericht het schoolteam sterker te maken in het beheersen van gedragsproblemen, de leeromgeving veilig te maken en de leerlingen te stimuleren tot betere prestaties. Wij leren de kinderen hun gedrag aan te passen, na te denken over wat ze willen bereiken en daarvoor de kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Onze specialistische jeugdhulp wordt aangeboden op elf speciaal onderwijsscholen in Amsterdam. Deze staan genoemd op onze website.

Ga naar Fibbe

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT).

Lees meer

Unalzorg

Voor kwetsbare kinderen van 4-23 jaar met een migratieachtergrond biedt Unalzorg begeleiding naar zelfredzaamheid.

Lees meer