Jeugdspecialisten Amsterdam - Jeugdzorg Amsterdam

Ja – Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdzorg Amsterdam: van opvang en begeleiding tot behandeling en re-integratie

  • wij zijn JA
  • voor jeugd van 0 – 25 jaar
  • bij JA geen wachtlijst

JA bestaat uit zeven samenwerkende organisaties binnen jeugdzorg Amsterdam. Dat maakt de keuze voor de beste hulpverlening per individuele cliënt makkelijker. JA wijst de weg, komt snel met een plan en blijft nauw in contact met de ouder, verzorger of verwijzer.

ouder/verzorger

Voor ouders of verzorgers van een kind dat jeugdzorg nodig heeft, is het vaak lastig de juiste hulpverlener te vinden. En vaak loop je dan ook nog aan tegen een wachtlijst. Bij JA zijn zeven organisaties aangesloten die verschillende soorten jeugdzorg aanbieden. Dat maakt de juiste verwijzing makkelijker. Zonder wachtlijst.

0

verwijzer

Via JA kan de professionele verwijzer een breder spectrum aan zorgverleners aanspreken. Bij JA zijn zeven organisaties aangesloten die verschillende soorten jeugdzorg in Amsterdam aanbieden. Dat maakt de juiste verwijzing makkelijker. Zonder wachtlijst.

0

Jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en dagbehandeling voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag.
Of ambulante thuis- en eetbegeleiding. Ontwikkelingsgerichte zorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Lees meer

Fibbe

Studiecentrum voor leerontwikkeling. Geestelijke gezondheidszorg met extra aandacht voor school. Sociale problemen, psychiatrie, leerstoornissen.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Pleegzorg en woonvoorziening voor kinderen, jongeren en jonge ouders van 0-23 jaar. Veilig wonen, schuldsanering, verslavingszorg, hulp bij opvoeding.

Lees meer

Unalzorg

Multiculturele zorgaanbieder UnalZorg richt zich met name op problematiek bij migranten en vluchtelingen.

Lees meer
Aanmelden - Jeugdspecialisten Amsterdam - Jeugdzorg Amsterdam