Aanmelden bij JA

Ouder/ verzorger

Voor een aanmelding bij JA heb je altijd een verwijzing nodig. Deze kan worden gegeven door de huisarts, de jeugdarts, een medisch specialist of door een ouder- of jeugdteam in de wijk of op school. Je kunt ook een verwijzing hebben van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de William Schrikker Groep, het Leger des Heils, een rechter of het Openbaar Ministerie.

Heb je geen contact met één van deze verwijzers en heb je toch hulp nodig? Neem dan contact met ons op zodat we samen kunnen kijken hoe de aanmelding kan worden verzorgd.

Als de aanmelding bij JA binnenkomt, bekijken wij welke van onze zes zorgaanbieders het beste en het snelst hulp kan bieden. Als dat niet lukt, zorgen wij alsnog voor een oplossing.

De meest geschikte zorgaanbieder neemt binnen 3 werkdagen contact op en maakt een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt een hulpplan opgesteld dat is afgestemd op jouw persoonlijke situatie en de mogelijkheden die wij hebben.

Voor vragen over de aanmelding of de vergoeding binnen het hulptraject bel 020 3030 269.

Verwijzers

Beschik je over relevante correspondentie met betrekking tot de hulpvraag? Dan ontvangen wij die graag bij de verwijzing.

Contact Upload verwijzing