Onze jeugdzorg aanbieders

JA is een samenwerkingsverband tussen zes belangrijke jeugdzorg aanbieders in Amsterdam met ieder een afzonderlijk specialisme. Zij kunnen ondersteuning bieden aan jongeren van 0-25 jaar met zeer uiteenlopende problematiek. Van dagbehandeling voor chronisch zieke baby’s tot hulp bij ontwikkelingsproblemen. Van pleegzorg bij GGZ-problematiek tot ambulante gezinstherapie. De zes jeugdzorg aanbieders in Amsterdam zijn kleinschalig, persoonlijk en hebben een jarenlange ervaring. JA kan per jaar 1.250 jongeren en hun gezinnen hulp bieden.

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg. Ontwikkelingsgerichte dagverblijven, waar de kinderen gewoon kind mogen zijn.

Meer informatie

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit. Het werkterrein bestaat uit opvoeding en ontwikkeling, gezinsrelaties, transculturele hulp, opleiding en werk, informele zorg, ouderenzorg, wijkwerk en wonen en inkomen.

Meer informatie

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Groei & Glunder versterkt de opvoedkundige vaardigheden van de ouders en leert het kind zich beter te ontwikkelen. Het hele gezin is er bij betrokken, op school, thuis of in een Groei & Glunder groep.

Meer informatie

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam is een deskundig team aanwezig waardoor snel de juiste specialist en de best passende hulp geboden kan worden.

Meer informatie

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning. Zowel voor de jongeren zelf als voor hun gezin en/of omgeving.

Meer informatie

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT). Het gaat om jongeren met emotionele of gedragsproblemen, een verslaving, school- of gezinsproblemen, of die in aanraking zijn gekomen met justitie.

Meer informatie