Cliënt verwijzen - Jeugdspecialisten Amsterdam - Hoe kunnen wij uw kind helpen?

Cliënt verwijzen

Als een kind hulp nodig heeft, is het vaak moeilijk de juiste weg te vinden binnen de jeugdzorg Amsterdam. Om het overzicht te bewaren en van daaruit een passend specialisme aan te boren, kunnen verwijzers cliënten verwijzen naar JA!. Stichting JA! is een samenwerkingsverband tussen zes belangrijke jeugdhulporganisaties met ieder een afzonderlijk specialisme. Via JA! kunnen wij per persoon kijken welke hulp het beste past..

Jeugdhulp van 0 tot 18 jaar

De bij JA! aangesloten organisaties bieden jeugd- en gezinszorg voor verschillende leeftijdscategorieën en diverse problemen. Specialistische (verpleegkundige) dagopvang voor pasgeborenen en peuters of ambulante pedagogische en/of verpleegkundige zorg bij o.a. eetbegeleiding via Zigzag. Voor peuters, kleuters of jongeren die aanpassingsproblemen of leerproblemen hebben op school bieden Groei & Glunder en Fibbe elk op hun eigen manier begeleiding, diagnostiek en behandeling. FamilySupporters begeleidt kinderen en jonge ouders die tussen wal en schip dreigen te vallen. Bij Terminal 18 en Timon werken specialisten op het gebied van complexe psychische jeugdhulp en gezinsproblematiek. Daardoor kan JA! vrijwel altijd aanbieden wat het beste past bij het betreffende individu of gezin.

Hoe kunnen wij je helpen?

Het verwijzen van je cliënt naar een jeugdhulporganisatie is een kwestie van maatwerk en vertrouwen. JA! biedt wat er per individueel geval nodig is. De aangesloten organisaties hebben een lange staat van dienst.

Je kunt de ouders, verzorgers of cliënt vragen zich te oriënteren op het aanbod van JA! via deze website. Daarna kun je, in onderling overleg, de cliënt verwijzen zodat wij samen kunnen bepalen welke organisatie het beste past bij de hulpvraag. Zo kunnen wij snel contacten leggen, een plan opstellen en aan de slag gaan.

Vergoeding
Voor alle betrokken organisaties binnen Stichting JA! geldt dat de jeugdwet vergoedt tot 18 jaar en daarna heb je een eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering. Kijk voor meer informatie over de vergoeding op de websites van de verschillende organisaties.

Aanmelden
Hoe kunnen wij uw kind helpen? - Jeugdspecialisten Amsterdam bestaat uit zes jeugdzorgorganisaties binnen Amsterdam.

Verhalen

“Ik ben blij dat Familysupporters in mijn leven is gekomen”

Mijn eerste ExtraThuis jonge moeder is dit weekend uit huis gegaan! Na 10 maanden heeft zij een woning gekregen in Amsterdam Noord.

Lees meer

“Er is veel veranderd in de periode dat ik bij Timon woonde.”

Het verhaal van Tim (27) laat zien dat de combinatie van professionele én vrijwillige inzet een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzaam herstel.

Lees meer

“Jesse is veranderd in een jongetje dat blij is.”

Mijn zoontje had sinds zijn eerste jaar een sonde en kreeg vijf sondevoedingen per dag. We probeerden het eerst bij een reguliere opvang.

Lees meer

Jeugdzorgaanbieders van JA! - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en dagbehandeling voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag.
Of ambulante thuis- en eetbegeleiding. Ontwikkelingsgerichte zorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Autisme, ADHD, lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Lees meer

Fibbe

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam is een deskundig team aanwezig waardoor snel de juiste specialist en de best passende hulp geboden kan worden.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Pleegzorg en woonvoorziening voor kinderen, jongeren en jonge ouders van 0-23 jaar. Veilig wonen, schuldsanering, verslavingszorg, hulp bij opvoeding.

Lees meer