FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit. Het werkterrein bestaat uit opvoeding&ontwikkeling, gezinsrelaties, transculturele hulp, opleiding&werk, informele zorg, ouderenzorg, wijkwerk en wonen&inkomen.

Lees verder

FamilySupporters bestaat uit een groot aantal begeleiders met ieder hun eigen specialisme. Elke cliënt heeft een vaste begeleider die beschikbaar is op de plekken en tijden die nodig zijn. Op die manier kan maatwerk worden geleverd, met als doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. FamilySupporters gaat uit van een integrale aanpak. Dit betekent dat ook de mensen om de cliënt heen bij het proces worden betrokken.

Als er sprake is van jeugdhulp- of GGZ-problematiek wordt altijd een psychiater of psycholoog ingeschakeld als behandelaar. Daarnaast zijn veel verschillende specialismen beschikbaar: pedagogen, beeldend therapeuten, life coaches, gezinstherapeuten en nog veel meer.

Als de problemen zich afspelen in een omgeving van huiselijk geweld, verwaarlozing of agressie, ontwerpen wij een ‘veiligheidskaart’ om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zo veilig mogelijk zijn. En de begeleiding kan plaatsvinden in een ontspannen situatie.

Ga naar FamilySupporters

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Lees meer

Fibbe

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam is een deskundig team aanwezig waardoor snel de juiste specialist en de best passende hulp geboden kan worden.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT).

Lees meer