Timon

Voor jongeren van 0 t/m 23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij opvoeden, (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT). Wij zijn er voor jongeren met emotionele of gedragsproblemen, een verslaving, school- of gezinsproblemen, of die in aanraking zijn gekomen met justitie.

Lees verder

Timon werkt vanuit de christelijke levensovertuiging, met oog voor diversiteit. Er wordt onder meer samengewerkt met buurt- en wijkteams, scholen, GGZ, verslavingszorg en politie & justitie.

Timon staat dicht bij de jongere en kan verschillende trajecten aanbieden om uit de problemen te komen. Denk hierbij aan crisisinterventie of ondersteuning bij op kamers wonen. Voor de ouders bieden wij therapie, rechtshulp en ondersteuning bij hun aandeel in de problematiek.

Als tijdelijke uithuisplaatsing een goede stap lijkt te zijn, kan Timon helpen bij het vinden van een pleeggezin. Vanuit het pleeggezin wordt gewerkt aan terugkeer naar huis. Als dat niet mogelijk is, wordt de jongere begeleid naar een vorm van zelfstandig wonen.

De collega’s van Timon zijn professionals in de jeugdzorg. Al  meer dan 30 jaar werken wij samen met een groot netwerk van vrijwilligers die zich langdurig verbinden aan de jongeren. Zij zijn vooral actief bij Beschermd Wonen. Deze vrijwilligers wonen in onze jongerenwoongroepen of fungeren als ‘goede buren’ vlak bij de woongroepen. Aan het eind van de Begeleid Wonen periode worden de jongeren gekoppeld aan vrijwilligers die voorkómen dat zij zwerfjongeren worden.

Ga naar Timon

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Lees meer

Fibbe

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam is een deskundig team aanwezig waardoor snel de juiste specialist en de best passende hulp geboden kan worden.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer