Groei & Glunder

Schoolbegeleiding, thuisbegeleiding en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Groei & Glunder versterkt de opvoedkundige vaardigheden van ouders en leert het kind zich beter te ontwikkelen. Het hele gezin is hier dus bij betrokken, op school, thuis of in een Groei & Glunder groep.

Lees verder

De jongeren hebben behoefte aan structuur, grenzen, regels en positieve bevestiging. Daarvoor hebben wij de Glundermethode ontwikkeld. Spelenderwijs wordt een vertrouwensband opgebouwd tussen kind, ouders en begeleider. Van daaruit kan worden gewerkt aan de sociale, emotionele en persoonlijke ontwikkeling.

Groei & Glunder biedt vier soorten begeleiding. Gezinsbegeleiding om in lastige opvoedsituaties de vaardigheden van ouders en kind te vergroten. Schoolbegeleiding om kinderen met schoolproblemen te stimuleren en leerkrachten te ondersteunen. Ouderbegeleiding om ouders in lastige opvoedsituaties te begeleiden. Groepsbegeleiding om in groepsverband te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden. Daaronder vallen vaardigheden zoals: emotieregulatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, kunnen plannen en structureren.

De schoolbegeleiding is gericht op een ontspannen sfeer in de klas, het reguleren van buitenspelen en een goede overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs. Voor de leerling leidt het tot een betere omgang met andere leerlingen, succeservaring en zelfvertrouwen.

Wij hebben naschoolse opvanggroepen in Amsterdam Zuid en Amsterdam Oost, 5 dagen per week tot 17:30.

Ga naar Groei & Glunder

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer

Fibbe

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam is een deskundig team aanwezig waardoor snel de juiste specialist en de best passende hulp geboden kan worden.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT).

Lees meer