Zigzag Zorg

Zigzag Zorg biedt verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook kunnen wij ondersteunen bij ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg en ontwikkelingsgerichte dagverblijven, waar de kinderen gewoon kind mogen zijn.

Lees verder

In de Zigzag dagverblijven worden kinderen van 0-4 jaar begeleid door gespecialiseerde jeugdverpleegkundigen en pedagogische medewerkers. Er wordt hulp geboden op het gebied van logopedie, fysiotherapie en ergotherapie aan kinderen met een aandoening aan het bewegingsapparaat en/of zenuwstelsel én aan kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand. Na het 4e levensjaar zorgt JA voor een gepaste doorstroom naar een vervolgorganisatie, als dat nodig is.

ZigZag biedt verschillende vormen van kindzorg, zoals vroegbegeleiding en medische kindrevalidatie. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van muziektherapie en groepsinteractie. Onze muziektherapie is een unieke benadering die elders nauwelijks wordt aangeboden. Dit leidt vrijwel altijd  tot zichtbaar resultaat. Het bevordert de taalontwikkeling en zorgt voor de nodige ontspanning tijdens verpleegkundige behandelingen.

Ook bieden wij eetbegeleiding. Bij kinderen met een eetprobleem proberen wij te voorkomen dat dit uiteindelijk uitloopt op voedselweigering. Tijdens de behandeling houden wij nauw contact met de ouders, kinderarts en eventuele andere betrokkenen. De eetbegeleiding kan ook (gedeeltelijk) plaatsvinden in de thuissituatie.

In onze vroegbegeleidingsgroepen wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd waarbinnen de kinderen op hun eigen manier hun zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen via spel en gezamenlijk eten en drinken. Daarbij werken wij intensief samen met de ouders.

Ga naar Zigzag

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Lees meer

Fibbe

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam is een deskundig team aanwezig waardoor snel de juiste specialist en de best passende hulp geboden kan worden.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT).

Lees meer