Unalzorg

Unalzorg biedt sinds 2005 ambulante begeleiding, behandeling en diagnostiek aan o.a. jongeren en gezinnen met complexe en/of meervoudige hulpvragen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, ASS, depressie of ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Ook bieden zij kleinschalige, ontwikkelingsgerichte dagbesteding en diverse leerzame activiteiten op hun zaterdagopvang. Veel cliënten van Unalzorg hebben een migratieachtergrond. Hun multiculturele team spreekt meerdere talen (o.a. Turks, Marokkaans, Arabisch, Eritrees, Syrisch). Unalzorg wil voor elke cliënt de hoogst haalbare kwaliteit van leven realiseren door goed georganiseerde zorg op maat, systeembenadering en een integrale én interculturele aanpak.

Lees verder

Het doel van Unalzorg is het versterken van de eigen kracht van kwetsbare jongeren en gezinnen om zo zelfstandig mogelijk verder te kunnen. Bij het versterken van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van jongeren en gezinnen, betrekken ze het systeem (familie/netwerk) structureel zodat ook na hun zorg steun nabij is. Bij jongeren en gezinnen die geen of een te beperkt netwerk hebben, stimuleren ze vergroting van het sociale netwerk met behulp van de sociale basis.

De zorg wordt zoveel mogelijk geboden in de eigen leefomgeving van de jongeren en gezinnen, omdat daarmee de kans op succes het grootst is. Unalzorg werkt nauw samen met verschillende professionele partijen die actief zijn in het leven van de jongere en het gezin. Met korte lijnen onderhouden ze het contact met partijen zoals bijvoorbeeld scholen.

De jongeren en gezinnen spelen een zo actief mogelijke rol in de geboden zorg. Ze worden gedurende het gehele hulpverleningsproces nauw betrokken bij de zorg. Dit, niet alleen om de focus te houden op de regiefunctie van de jongeren en gezinnen, maar ook om de zelfredzaamheid te (blijven) vergroten als de zorg eindigt zodat ze zelfstandig verder kunnen. Unalzorg zoekt altijd naar de optimale match van aanpak, persoon en expertise, waarbij keuzevrijheid uiteraard voorop staat.

Ga naar Unalzorg

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer

Fibbe

Bij Fibbe vinden ze dat specialistische jeugdhulp makkelijk toegankelijk moet zijn. Op hun polikliniek in Amsterdam is een deskundig team aanwezig waardoor snel de juiste specialist en de best passende hulp geboden kan worden.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT).

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Lees meer