Unalzorg

Voor kwetsbare kinderen van 4-23 jaar met een migratieachtergrond biedt Unalzorg begeleiding naar zelfredzaamheid. Kinderen, jongeren en volwassenen worden individueel of in gezinsverband ondersteund door een multicultureel team. De behandelaars kennen de verschillende culturen en spreken de talen van herkomst.

Lees verder

Vaak hebben bij jongeren met een migratieachtergrond de problemen op school, in het gezin of in de buurt te maken met culturele verschillen. In de praktijk blijkt, dat voor een goede zorgverlening rekening moet worden gehouden met de cultuur en de maatschappelijke achtergronden van de cliënt.

Daarom heeft Aysel Disbudak van Unalzorg de A-Road methode ontwikkeld.

Deze methode ziet er als volgt uit: Binnen Unalzorg zijn allochtone hulpverleners werkzaam. Vanuit hun eigen culturele normen en taal brengen zij een vertrouwensband tot stand met de jongere. Daardoor kunnen zij één-op-één met de jongere vaststellen wat de problemen zijn, welke verwachtingen de jongere heeft en welke doelen daarvoor moeten worden bereikt. Daarbij wordt ook gekeken naar het gezin en het sociale netwerk van de jongere. Deze methode leidt tot een goede band en onderling begrip tussen jongere en hulpverlener.

De zorgverleners van Unalzorg zijn specialisten op HBO- of WO-niveau. Zij vormen een goed op elkaar ingespeeld team. De meeste van hen hebben zelf een migratieachtergrond. Alle zorgverleners zijn SKJ-geregistreerd.

Informatie over Unalzorg is beschikbaar in het Turks, Arabisch en het Nederlands.

Om in aanmerking te komen voor de zorgverlening van Unalzorg is een beschikking nodig. Voor informatie hierover zie onze website.

Ga naar Unalzorg

Andere jeugdzorgaanbieders van JA - Jeugdspecialisten Amsterdam

Jeugdspecialisten Amsterdam - Zigzag - verpleegkundig kinderdagverblijf - jeugdzorg

Zigzag Zorg

Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe zorgvraag. Ook biedt Zigzag ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Family Supporters - Advies en psychische hulp

FamilySupporters

Advies en psychische hulp voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen in alle leeftijdscategorieën. Integrale aanpak, met oog voor diversiteit.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Fibbe - Leerontwikkeling

Fibbe

Studiecentrum voor leerontwikkeling: leerproblemen, sociale spanningen op school, leerachterstand, gedragsproblemen.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Terminal 18 Jeugdhulp en GGZ

Terminal 18

Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren van 12-25 jaar, waaronder forensische jeugd, of jongeren met complexe problematiek. Integrale aanpak: agressiebeheersing, re-integratie, 24/7 ondersteuning.

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Timon - Opvoeden en opgroeien

Timon

Voor jongeren van 0-23 jaar en hun gezinnen met meervoudige complexe problematiek biedt Timon: pleegzorg, intensieve gezinsbehandeling, hulp bij (v)echtscheiding en systeemaanpak (MDFT).

Lees meer
Jeugdspecialisten Amsterdam - Groei & Glunder - Gespecialiseerde begeleiding

Groei & Glunder

School-, thuis- en gezinsbegeleiding voor kinderen van 5-15 jaar met een ontwikkelingsachterstand op basis van autisme, ADHD, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Lees meer